Er Was Eens ...

Het Ontstaan:

Onze eenheid is in 2004 ontstaan nadat een groepje jonge, bevriende filantropen had vastgesteld dat er in het Brussels gewest geen enkele Nederlandstalige én pluralistische scoutseenheid was waar hun kinderen terecht konden. Onder de noemer van een vzw richtten ze een Brusselse FOS-eenheid op, en De Faunaten zagen het levenslicht!

Datzelfde jaar hielden we in september onze eerste activiteit en we konden daarvoor rekenen op een twintigtal enthousiaste leden, aanvankelijk onderverdeeld in twee leeftijdscategorieën: de jongere Welpen en de toch al wat oudere JVG’s (Jong-Verkenners en -Gidsen). Het jaar daarop kwamen de Bevers (kleiner dan de Welpen) erbij en nog een jaar later de VG’s (Verkenners en Gidsen).

In 2014 vierden we onze 10e werkingsjaar met een groot feest, en daar hebben we dan ook de belofte gemaakt om er nog vele jaren bij te doen. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat onze geschiedenis alleen maar langer en uitvoeriger wordt!
 

De Symboliek:

Onze naam vindt haar oorsprong in de “Harry Potter”-reeks, waarin schrijfster J.K. Rowling het woord gebruikt om tovenaars aan te duiden die kunnen veranderen in een dier waarvan het karakter nauw aansluit met hun eigen persoonlijkheid (wat een beetje doet denken aan het fenomeen van de totems...).

Deze parallel wordt ook doorgetrokken in het kenteken van onze eenheid dat de afdruk van een dierenpoot voorstelt, nog het meest gelijkend op die van een wolf, met rondomheen de contouren van een hand. Deze relatie wolf-mensenkind gaat dan weer terug op aspecten uit het zo mogelijk nóg befaamdere Jungle Book, wat in de thematiek van scoutseenheden over heel de wereld terug te vinden is.

Ook de kleuren in ons kenteken zijn niet lukraak gekozen: blauw, kenmerkend voor FOS Open Scouting; wit, zoals in de witte scoutslelie van WOSM en tenslotte het oranje van de gidsenklaver van WAGGGS. Bovendien komen deze drie kleuren – oranje, blanje, bleu – overeen met de geuzenkleuren die ook de kleuren van de Vrije Universiteit Brussel zijn. Niet alleen bevindt ons lokaal zich op de campus van deze universiteit, ook sluiten onze pluralistische principes nauw aan bij die van de VUB.