Wie zijn wij?

Wij zijn 14e FOS De Faunaten. Onze eenheid is aangesloten bij FOS Open Scouting, de actief pluralistische scoutsfederatie van Vlaanderen, en tegenhanger van Scouts & Gidsen Vlaanderen (vroeger VVKSM). Als FOS-eenheid staan wij dus voor openheid en pluralisme. Concreet betekent dit dat wij niet gebonden zijn aan een religie. Wij staan open voor elk gedachtengoed, en leren onze kinderen zich eveneens open te stellen voor de mening van anderen.

Onze activiteiten vinden elke zondag van 14u tot 17u30 plaats. De uitzondering die de regel bevestigt, is dat we de eerste zondag van de maand telkens vrijhouden van activiteiten.
 

14e FOS De Faunaten is als relatief jonge eenheid inderdaad niet zo groot als andere jeugdbewegingen in de buurt, maar dat zien we juist als één van onze krachten. De lagere ledenaantallen betekenen dat wij met iedereen, leden en ouders, een goede band kunnen onderhouden.
Daarnaast zijn wij de enige pluralistische landscouts in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ja, enige landscouts, want onze zustereenheid in Brussel is een FOS-seascouts. Samen vertegenwoordigen wij FOS Open Scouting in Brussel.
 

Wij verwelkomen elke week iedereen die deel wilt nemen aan onze werking. Onze activiteiten worden geörganiseerd voor kinderen vanaf 6 jaar oud. De leden worden onderverdeeld in 'Takken'. Op die manier kunnen de activiteiten aangepast worden aan de leefwereld van elke leeftijdscategorie. Meer info over de takwerking vindt u hier.
U kunt ook al een kijkje nemen naar de leiding per tak. Daar vindt u ook de contactgegevens van de takleider, mocht u met vraagtekens zitten.
 

Los van de takleiding kunt u met al uw vragen terecht bij de eenheidsleiding, of u vult het contactformulier in en dan krijgt u zo snel mogelijk een antwoord!